Onemocnění víček:


Entropium / ektropium / diamond eye

chirurgické řešení vtočení, povisnutí víček, nebo abnormálně velké víčkové štěrbiny. Dále vtočení vnitřního koutku u brachycephalických plemen – mediální entropium.