Pro naše kolegy – referující veterinární lékařky a lékaře:

Nabízíme kompletní oftalmologickou diagnostiku a terapii pro Vaše referované pacienty.

Vyšetření kvality a kvantity slzného filmu – diagnostika KCS a DED

Měření nitroočního tlaku a vyšetření iridocorneálního úhlu, diagnostiku pacientů s nitrooční hypertenzí, diagnostiku primárního glaukomu s uzavřeným i otevřeným úhlem, diagnostiku sekundárního glaukomu. (TonoVet Plus, ICare, goniolens Koeppe).

Biomikroskopické vyšetření – vyšetření štěrbinovou lampou SL KOWA 19. Diagnostiku onemocnění víček, distichiázy, ektopické cilie, novotvary, dermoid, ageneze víčka. Abnormality pozice víčkového okraje – entropium, ektropium, diamond eye, korekce pooperačního cikatrizačního ektropia.


Corneální eroze a ulcerace, včetně Descemetokéle nebo perforací, Melting ulcer – kolagenolytické vředy, cizí tělesa ve spojivce, rohovce i retrobulbárně, corneální dystrofie.

Neoplazie víček, spojivky a rohovky.

Uveitidy, uveální neoplazie, uveální cysty.

Katarakty – zákalové změny , luxace a subluxace čočky včetně akutní chirurgie u anteriorní luxace čočky s rozvojem akutní nitrooční hypertenze.

Diagnostiku změn sklivce – asteroidní hyalóza, hyalitis, synerezis, krvácení do sklivce

Diagnostiku onemocnění sítnice – retinopatie /PRA, degenerativní změny, dysplazie sítnice, retinitis – záněty sítnice, amoce – odchlípení sítnice.

Hypertenzní retinopatie – náhlé oslepnutí hlavně starších koček.

Diagnostika příčin oslepnutí nebo změny orientace – částečná změna vidění.

Sonografické vyšetření oka a retrobulbárního prostoru.

Oficiální posouzení dědičných očních onemocnění s vydáním certifikátu. (DOO/HED/DOV)

V případě potřeby provedeme echokardiografické vyšetření srdce.


Ordinace je plně vybavena na diagnostiku a terapii pouze oftalmologických pacientů, v případě potřeby můžeme provést kardiologické vyšetření, ostatním oborům se nevěnujeme, po doléčení referované pacienty vracíme do Vaší péče.

Vašim pacientům nenabízíme žádná preventika ani vakcinace apod.

Velmi si vážím Vaší důvěry a věřím, že naše vzájemná spolupráce povede ke spokojenosti Vaší i Vašich klientů a našich pacientů.